Onze projecten

Project: Landstede Zwolle

  • Wij Leveren aan scholen, (gezondheids-)instellingen en bedrijven
  • Krasvast en slijtage bestendig

Landstede MBO werkt aan kwaliteit

Binnen Landstede MBO vinden we het belangrijk dat studenten een kwalitatief goede opleiding volgen en tevreden zijn over de kwaliteit van hun onderwijs. Daarom investeren we veel tijd en energie in de kwaliteit van ons onderwijs.

Door de dialoog aan te gaan met onder meer onze studenten, het werkveld, de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie weten we wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag.

Kleine verbeterpunten pakken we meteen aan, voor grotere punten maken we een verbetertraject. Door – soms kortstondige en soms intensieve - verbetertrajecten werken we steeds aan het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Naast studenttevredenheid vormen onder andere de vernieuwde kwaliteitsaspecten die de Onderwijsinspectie in haar toezichtskader hanteert ons uitgangspunt.

Luisteren naar studenten

Landstede hecht veel waarde aan de mening van studenten. In de gesprekken die studenten hebben met hun coach komt niet alleen de eigen talentontwikkeling aan de orde maar wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van hun opleiding.

Landstede

Dokterspad 2, Zwolle

Aantal vakken: 856 

Specificaties: Sokkel 15 cm. plat dak in de nissen, 40 cm brede vakken, N3 reader.