Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Het zijn de sleutelwoorden van de circulaire economie. Noki Lock gelooft in de circulaire principes. Het is onze overtuiging dat onze producten garant staan voor een duurzaam interieur. Met alle voordelen van dien. Of het nu gaat om uw werk-, onderwijs-, zorgruimten.

CIRCULAIR ONDERNEMEN MAAKT EEN EINDE AAN DE TOENEMENDE VERVUILING, STOPT DE ONTGINNING VAN WAARDEVOLLE GEBIEDEN EN HELPT DE WERELDWIJDE SOCIALE ONGELIJKHEID TERUG TE DRINGEN

We maken de cirkel rond

Als ontwerper, producent én leverancier van Lockers vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. In de ‘oude’, lineaire economie winnen we grondstoffen en verwerken deze in producten, die na gebruik worden weggegooid. In de circulaire economie – het woord zegt het al- maken we de cirkel rond. We zorgen ervoor dat we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en dus verspilling voorkomen. Dat doet Noki Lock door innovatief te ontwerpen en produceren. Door te adviseren over slim gebruik.

 Circulaire economie is geen hype

Circulaire economie is geen hype. Veel recente ontwikkelingen maken het mogelijk om op een nieuwe manier te produceren en te consumeren. De twee belangrijkste: hergebruik van grondstoffen kan kwalitatief én goedkoper. En de tijdgeest zit mee.

GOED EN GOEDKOPER

Grondstoffen zijn eindig, we hebben tenslotte maar één aarde. De meeste zijn echter prima te hergebruiken. En voordat het zover is, kijkt Noki Lock naar mogelijkheden voor upgraden of repurpose.

 Bewustzijn alom

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Bedrijven formuleren duurzame corporate doelstellingen in hun beleidsplan. De overheid stimuleert duurzame ontwikkelingen en circulair inkopen. Ook producenten zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie: naast winst gaat het om het vergroten van duurzaamheid en het verminderen van verbruik en verminderen van sociale ongelijkheid. Gebruikers en consumenten waarderen kwaliteit en vakmanschap en zijn meer gericht op het gebruik dan het bezit van producten.

De voordelen

Wij kiezen voor circulair ontwerpen, produceren en ondernemen. Kiest u voor circulair meubilair?

Dan zijn dit de voordelen:

- De Stalen lockers worden gemaakt van tenminste 30% gerecycled staal. Staal dat afkomstig is van een Nederlandse fabrikant.

- De poedercoating van de stalen lockers is oplosmiddelvrij 

- Na gebruik is het staal 100% recyclebaar

- De focus van productontwikkeling ligt op lange levensduur van de lockers en sluitsystemen

- Certificaten van de fabriek ISO 9001 en ISO 14001

- De lockers zijn samengesteld uit zo min mogelijk verschillende materialen, waardoor de producten eenvoudig te scheiden zijn en daardoor 100% recyclebaar zijn

- De lockers worden geassembleerd verscheept. Alleen de elektronica voor de lockers zal nog op locatie gemonteerd worden

- Noki Lock plaatst en onderhoud zelf de lockers

- Aan het einde van de levensduur van de lockers halen wij deze kosteloos op en gaan ze het recycle traject in.

 Ambitie

Uiteindelijk streven we naar een houdbaar circulair businessmodel, op basis van onderstaande visie en doelen: ‘Noki Lock is een innovatieleider op het gebied van circulair inrichten. We nemen onze verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt. Van productontwerp tot en met retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit; materialen en componenten hebben meerdere functies en zijn herbruikbaar in ons productieproces. Ook onze toeleveranciers nemen we mee in de principes van hergebruik. We houden regie op alle producten bij klanten. We kennen waarde toe aan deze producten en maken samen goede afspraken over financiële incentives.'

Noki Lock BV past maatschappelijk verantwoord ondernemen als integraal onderdeel in al haar bedrijfsprocessen toe. Naast economische prestaties, staat de zorg voor mens en milieu centraal. Een greep uit onze maatregelen:

Grondstof- en energieverbruik verminderen

De ovens in de coaterij zijn naast elkaar geplaatst. Zo wordt de warmte van de ene oven gebruikt om de andere te verwarmen. De voorbehandeling in de coaterij bestaat uit een gesloten systeem, waarbij water wordt terug gewonnen om opnieuw te kunnen gebruiken. Gas- en waterverbruik gaat op deze manier omlaag.

Verder produceren wij alles ordergebonden. Hierdoor hoeven wij maar weinig ( voorraad ) artikelen weg te gooien, omdat ze na verloop van tijd “over” zijn. En wij programmeren onze machines dusdanig dat er zo efficiënt mogelijk met staal wordt omgegaan en zo weinig mogelijk afval wordt geproduceerd.

 Afvalmanagement

Onze transporteurs werken met pakdekens, die ze hergebruiken om verpakkingsmateriaal te verminderen. De restproducten die uit het productieproces voortkomen worden bij de bron gescheiden en separaat aangeboden voor recycling. Staalafval, afvalplastic en afvalkarton worden gescheiden en wekelijks afgevoerd om op een andere wijze opnieuw toe te passen.

Hout wordt intern door ons hergebruikt. Het restant wordt hergebruikt door externen om nieuwe pallets van te maken. De hoeveelheid niet recyclebaar afval, zoals afvalpoedercoating en olie-afval, wordt zo minimaal mogelijk gehouden en afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Efficiënte verkeers- en vervoersinrichting

Waarom goederen van ver halen, als ze in de eigen regio ook verkrijgbaar zijn?Alle lockers worden in Nederland geproduceerd waardoor het transport tot een minimum beperkt blijft. Doordat de productie in Nederland plaatsvindt dragen we bij aan de werkgelegenheid. Voor het afleveren van producten bij klanten, werken wij met transporteurs die het transport van onze eindproducten combineren met andere zendingen. Vervoersmanagement levert ook voordeel op voor de klant. Door het voorkomen of verminderen van het aantal vervoersbewegingen, wordt een kostenbesparing bereikt. Vervoersmanagement is dus een mes dat aan 2 kanten snijdt.

Minimalisatie milieubelasting

Door een tijdloze vormgeving, een degelijk productontwerp én het gebruik van hoogwaardige materialen, garanderen wij een lange levensduur van onze producten. En meestal is in veel gevallen het herstellen van ( delen van ) onze producten mogelijk, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Ons productieproces is zo ingericht, dat er schoon wordt geproduceerd. Door een combinatie van technieken is een afvalwaterij voorbehandelingsproces in de coaterij ontwikkeld. Daarnaast zijn onze coatings vrij van zware metalen ( zink, chroom, lood, cadmium ) en de productiemachines die wij gebruiken zijn zo ingericht en geplaatst dat geluidsoverlast voor de omgeving wordt beperkt.

Europese normen: Uiteraard voldoen wij aan alle strenge Europese productienormen ( arbo en milieu ). Het waarborgen van deze eisen ligt vast in onze Kwaliteit-, Arbo en milieuhandboek, dat is opgezet volgens de structuur van ISO 9001 en ISO 14001

Ook voldoet Noki Lock aan ISO 26000 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voordelen voor u:

 - Lockers van hoge kwaliteit

- een Locker dat zijn waarde behoudt

- Altijd gevoelswaarde ‘nieuw’, ook als het om hergebruikt meubilair gaat

- U betaalt alleen voor gebruik

- U levert een positieve bijdrage aan het milieu

Voordelen voor uw omgeving:

 - Geen grondstofverspilling

- Minder milieubelasting

- Meer lokale werkgelegenheid