Onze projecten

Project: Spaarne College

Missie & visie

Het Spaarne College staat voor kwalitatief goed onderwijs waar vmbo-leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen in een omgeving waar samen gewerkt wordt aan een onderwijsaanbod op maat.

Breed keuzeaanbod

Leerlingen krijgen op het Spaarne College de mogelijkheid om kennis te maken met een breed keuzeaanbod in theorie- en praktijkvakken en kunnen zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Aandacht voor iedere leerling

Leerlingen worden gezien op het Spaarne College en er is ruimte voor maatwerk in het onderwijsaanbod. De school heeft een sterke ondersteuningsstructuur waardoor de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij hun onderwijsproces.

Optimale voorbereiding op de toekomst

Door de krachten te bundelen zorgt het Spaarne College voor gelijke kansen en een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

School: Spaarne college

Adres: Badmintonpad 15, 2023 BT Haarlem

Soort lockers: vakkenkast