Onze projecten

Project: Mencia Sandrode

  • 100% Staal
  • 100% Recyclebaar
  • Wij plaatsen en onderhouden zelf de lockers

Mencia Sandrode heeft gekozen voor een profiel waarbij veel aandacht gegeven wordt aan de globalisering van de wereld waarin onze leerlingen leren en leven. Dat blijkt aan de extra aandacht die we tijdens de lessen geven aan internationale activiteiten, maar ook ook bijvoorbeeld in de mogelijkheid die we aan de leerlingen bieden om voor Engels zogenaamde Anglia certificaten te halen.

De school is lid van het Global Citizen Network en het Anglia netwerk. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun schoolloopbaan op Sandrode deel te nemen aan een internationale uitwisseling met leeftijdsgenoten. Op dit moment zijn er contacten/uitwisselingen met een school in Frankrijk. In het menu hiernaast zie je een aantal internationale activiteiten. We willen de leerlingen uitdagen hun grenzen te verleggen. Het bezoek dat een aantal 4e klassers van de mavo brengt aan Marokko, valt daar natuurlijk ook onder.

In een snel globaliserende wereld is het voor onze leerlingen belangrijk verder te kijken dan de grenzen van Nederland. Het Mencia wil leerlingen afleveren met een open kijk op de omliggende wereld en andere culturen. Beter begrip van omliggende landen en andere culturen ontstaat door betekenisvolle contacten en daar willen we leerlingen de mogelijkheid toe bieden. Het Global Citizen Network sluit goed aan bij deze ambities.  Het netwerk heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie. Het streven is de leerlingen effectief voor te bereiden op hun rol als Europees burger en daarbij volop gebruik te maken van de Europese leeromgeving.

school: Mencia Sandrode

adres: Akkermolenweg 2D, ZUNDERT

Soort kast: Themaline

aantal: 313 vakken